Polityka prywantności i cookies

Poniższa Polityka Prywatności oraz Plików Cookies opisuje kwestie związane z korzystaniem z serwisu internetowego www.food-medicine.pl zwanego dalej „serwisem”.

Pliki Cookies

Dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu.

Dla Państwa wygody serwis www.food-medicine.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Dane osobowe

Dotyczy osób kontaktujących się z Food Medicine Magdalena Lenard, w tym poprzez Formularz Kontaktowy.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Lenard prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod adresem: 17 Eden Bank, DD4 6EN Dundee, Scotland, United Kingdom
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu przekazania informacji niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usługi konsultacji dietetycznej. Dane, które przetwarzane są w tym celu to imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
  3. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wykonania usługi konsultacji dietetycznej lub odpowiedzi na pytanie przesłane w formularzu lub przez wiadomość email.
  5. Udostępnione przez Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  6. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Państwa dane będą usuwane po upływie dwóch lat od ostatniego kontaktu (o ile nie zostanie zawarta umowa o świadczenie usług lub będą wnioskować Państwo o usunięcie danych wcześniej).
  9. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Newsletter

Aby zapisać się do newslettera, niezbędne jest przekazanie Państwa adresu e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się i otrzymać newsletter.

Dane przekazane podczas zapisu wykorzystywane są w celu przesyłania Państwu newslettera. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej złożona zostanie rezygnacja z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Państwa danych z bazy.

W każdej chwili mogą Państwo zażądać usunięcia danych z bazy newslettera.

Kontakt email, przez Formularz kontaktowy oraz kontakt telefoniczny

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez Formularz kontaktowy na stronie www.food-medicine.pl udostępniają Państwo Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą znajdować się również inne dane osobowe.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu i odpowiedzi na zapytanie, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Również kontakt telefoniczny jest równoznaczny z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przez nas usługi.

Informujemy, iż nie przetwarzamy tzw. danych „wrażliwych” (m.in. dotyczących stanu zdrowia, stosowanych leków, przekonań, światopoglądu etc.).

Zawarcie i realizacja umowy (świadczenie usługi konsultacji dietetycznej lub realizowania zamówień na produkty)
Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Administrowanie i zarządzanie stroną i grupami na platformach społecznościowych (Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych
Dane te będą przetwarzane wyłącznie, gdy zdecydują się Państwo na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawią swoje dane na platformie zarządzanej przez Administratora, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co może nastąpić przez odznaczenie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub przez kontakt z Administratorem.
Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 

Komu mogę zostać przekazane Państwa dane?
Państwa dane mogą zostać przekazane innym podmiotom tylko, gdy jest to niezbędne do realizacji usługi. Gdy zaistnieje taka konieczność Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji celów: firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi wirtualnej chmury danych/serwera, platformie udostępniającej możliwość umawiania się na wizyty/realizacji wizyt on-line, programowi do układania diet, poradni, w której odbywają są wizyty stacjonarne, innym podmiotom wspierającym działalność.

Informujemy również Państwa, iż w świetle przepisów RODO posiadają państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, praw do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Wszelkie wnioski i pytania w temacie przetwarzania danych osobowych mogą Państwo kierować pod adres email: info@food-medicine.pl